ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Το manual therapy ή η ορθοπεδική θεραπεία με χειρισμούς αποτελείται από ποικίλες τεχνικές και χειρισμούς, που βοηθούν στην αντιμετώπιση των μυοσκελετικών και νευρολογικών παθήσεων.  Ανάλογα με την πάθηση του ασθενή, πραγματοποιήται η σωστή αξιολόγηση με σκοπό την κατάλληλη επιλογή τεχνικής που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πάθησης του.

Τεχνικές σε Μυοσκελετικές Παθήσεις

  • Μέθοδος Maitland: Η μέθοδος Maitland είναι μια από τις πιο σημαντικότερες  τεχνικές της Ορθοπεδικής Θεραπείας με χειρισμούς που έχει ως σκοπό την αποκατάσταση των κακώσεων και των παθήσεων των περιφερικών αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης.
  • Manipulation - Mobilization: Αποτελείται από ειδικές τεχνικές κινητοποίησης των περιφερικών αρθρώσεων που πραγματοποιούντε από τον Φυσικοθεραπευτή και έχουν ως στόχο την μείωση του πόνου και την αύξηση του εύρους τροχιάς της άρθρωσης.
  • Μέθοδος Mckenzie: Βασική αρχή στη συγκεκριμένη μέθοδο είναι η σωστή αξιολόγηση της Σπονδυλικής Στήλης  και το κατάλληλο ασκησιολόγιο του ασθενούς  για την αντιμετώπιση κάθε μυοσκελετικού προβλήματος μηχανικής αιτιολογίας.
  • Ενεργετική και Παθητική Κινησιοθεραπεία: Τεχνικές και μέθοδοι για την αύξηση του εύρους τροχιάς των αρθρώσεων
  • Trigger point Therapy : Αντιμετώπιση των σημείων πυροδότισης του πόνου
  • Personal Trainer: Ειδικό πρόγραμμα ασκήσεων εξατομικεύμενο για τον κάθε ασθενή

 

 

Τεχνικές σε Νευρολογικές Παθήσεις

  • P.N.F : Συγκεκριμένες ασκήσεις για την Ιδιοδεκτική νευρομυική διευκόλυνση
  • Ασκήσεις πυελικού εδάφους: Για την αντιμετώπιση της ακράτειας, του πυελικού πόνου αλλά και την πρόληψη των πτώσεων σε ασθενείς της τρίτης ηλικίας