ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

Στις υπηρεσίες του κέντρου μας παρέχεται επίσης η δυνατότητα της φυσικοθεραπείας κατ'οίκον, σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει την ικανότητα μετάβασης στον χώρο μας.Τα πλεονεκτήματα της κατ'οίκον θεραπείας είναι η επανένταξη του ασθενούς στην λειτουργική καθημερινότητά του στον οικείο χώρο του.