Πελματογράφημα σε Αθλητές και Παιδιά

 

Μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες ατόμων που χρειάζονται την εφαρμογή ορθωτικών πάτων είναι οι αθλητές. Λόγω της καθημερινής άσκησης και φόρτισης των κάτω άκρων επέρχονται και τα ανάλογα προβλήματα στη μορφολογία του ποδιού με αποτέλεσμα οι αθλητές να αισθάνονται έντονη κόπωση ή ακόμη και πόνους.  Η κατασκευή των κατάλληλων πάτων είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητα του ασθενή τόσο στην αθλητική του δραστηριότητα αλλά και όσο στην καθημερινή τους ζωή.  Βοηθούν , επίσης, στον περιορισμό των μυϊκών κακώσεων καθώς και στην μείωση των τραυματισμών που οφείλονται σε μηχανική βλάβη.

 

Σε πολλές περιπτώσεις παιδιατρικών ασθενειών εφαρμόζετε η χρήση ορθωτικών πελμάτων. Ενδεικτικά παρατίθοντε κάποιες από τις πιο σημαντικές ασθένεις των παιδιών:

  • Βλαισοποδία ( Πλατυποδία)
  • Ραιβοϊπποποδία (Κοιλοποδία)
  • Βλαισογωνία
  • Ραιβογωνία
  • Έξω ή έσω στροφή του ποδιού κατά τη βάδιση
  • Ανισοσκελία