ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ένα από τους σημαντικότερους τρόπους αντιμετώπισης των παθήσεων είναι τα φυσικοθεραπευτικά μέσα. Το Κέντρο μας υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία εκσυγχρονισμένων φυσικών μέσων με σκοπό να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε εσάς. Ο σύγχρονος εξοπλισμός και σε συνδυασμό με την ορθή εφαρμογή των ορθοπεδικών τεχνικών χειρισμών συμβάλλει στην αποτελεσματική αποκατάσταση.

Τα φυσικοθεραπευτικά μέσα αποτελούντε από:

 1. Ηλεκτροθεραπεία
 • Φαραδικά ρεύματα
 • Γαλβανικά ρεύματα
 • Διαδυναμικά διασταυρούμενα ρεύματα
 • Παρεμβαλλόμενα ρεύματα
 • TENS- Ηλεκτροδιέργεση

 

 1. Laser
 2. Θεραπευτικός υπέρηχος
 3. Διαθερμία
 4. Θερμά επιθέματα
 5. Ψυχρά επιθέματα
 6. Παραφινόλουτρα
 7. IR Υπέρυθρες
 8. Πλατφόρμα Ισορροπίας