ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ

Διάρκεια 60'

Η Σουηδική μάλαξη θεωρείται μια από τις πιο διαδεδομένες και ευρέως γνωστές τεχνικές μάλαξης σε όλο το κόσμο.  Έχει ρίζες που προέρχονται από την κινέζικη φιλοσοφία της μάλαξης ενώ στη σημερινή του μορφή προσεκίζει τα δυτικά πρότυπα ζωής.  Απαρτίζεται  από 5 διαφορετικές κινήσεις και τεχνικές, οι οποίες είναι το ολίσθημα, η ζύμωση, η κρούση, η εντριβή καθώς και η δόνηση. Οι παραπάνω τεχνικές αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν πολλές τεχνικές μάλαξης στην σύγχρονη ζωή.

 

Η Σουηδική μάλαξη εφαρμόζεται σε όλο το σώμα από το κεφάλι ως και τα πέλματα ενώ τα αποτελέσματα που έχει είναι εντυπωσιακά. Με άλλα λόγια,  δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης της μυϊκής έντασης ενώ παράλληλα βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μάλαξης είναι  η καταπολέμηση των χρόνιων πόνων καθώς και ενεργοποιεί τη λέμφο πραγματοποιόντας καθαρισμό των τοξίνων του οργανισμού.