Καινοτόμο Σύστημα Κρυοθεραπείας με Διαλείπουσα Συμπίεση (GAME READY)

Το Game Ready αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου Κ.Α.Π.Α (Κρυοθεραπεία, Ανάρροπη θέση, Περίδεση, Ανάπαυση) που συνιστάται για την άμεση αντιμετώπιση αρθρικών και μυϊκών τραυματισμών.  Η δυνατότητα ακριβούς ρύθμισης της θερμοκρασίας ανά βαθμό καθώς και η δυνατότηtα ρύθμισης της ταυτόχρονης εφαρμογής διαλείπουσας συμπίεσης σε 3 εύρη τιμών επιφέρουν όλα τα ..Continue Reading