Το Game Ready αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου Κ.Α.Π.Α (Κρυοθεραπεία, Ανάρροπη θέση, Περίδεση, Ανάπαυση) που συνιστάται για την άμεση αντιμετώπιση αρθρικών και μυϊκών τραυματισμών.  Η δυνατότητα ακριβούς ρύθμισης της θερμοκρασίας ανά βαθμό καθώς και η δυνατότηtα ρύθμισης της ταυτόχρονης εφαρμογής διαλείπουσας συμπίεσης σε 3 εύρη τιμών επιφέρουν όλα τα σχετιζόμενα οφέλη όπως αγγειοσυστολή, λεμφική παροχέτευση και επιτάχυνση της αποιδηματικής δράσης, επίδραση ψυχρού σε μεγάλο βάθος κ.α. Παράλληλα, η ύπαρξη πλήθους καλυμμάτων μεγάλης επιφάνειας για όλες τις αρθρώσεις και τον κορμό παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος σε περιπτώσεις δύσκολα αντιμετωπίσιμες με τα συμβατικά μέσα (όπως ο ώμος ή το ισχίο).

Εφαρμογή Game Ready στην άρθρωση του γόνατος.

Έτσι, η άμεση χρήση Game Ready προσφέρει πλεονεκτήματα όπως:

  • επίδραση ψυχρού σε μεγαλύτερο βάθος ιστού διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής.
  • σημαντική αποιδηματική δράση και καλύτερη λεμφική παροχέτευση μεταβολιτών.
  • ταχύτερη επούλωση ιστών και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση.
  • άριστη σχέση απόδοσης – τιμής
Σύστημα Game Ready.